Reglement Optocht

 • Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De Oranjevereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen c.q. schade tijdens de optocht. Deelnemers en bestuurders van tractoren en overige voertuigen dienen zelf op eigen kosten voor adequateverzekering te zorgen.
 • De aanwijzingen van de optochtcommissie dienen strikt opgevolgd te worden.
 • De deelnemende voertuigen moeten verzekerd en veilig zijn.
 • Let op: Een tractor is meestal alleen verzekerd voor landbouwwerkzaamheden. Wordt het meerijden in een optocht niet gemeld bij de verzekering, dan is deze mogelijk niet verzekerd (Bron: Interpolis).
 • De wagen moet deugdelijk zijn. Bij wagens waarop personen worden vervoerd, dient een deugdelijke reling ter beveiliging te zijn aangebracht.
 • Advies: Zorg op de wagen voor een EHBO-koffer en een deugdelijke brandblusser.
 • Het geproduceerde geluid moet aanvaardbaar zijn voor toeschouwers en mededeelnemers en moet daarnaast een feestelijk karakter hebben.
 • Voor deelnemers is excessief drank-drugs gebruik verboden.
 • Alcoholgebruik door bestuurders van voertuigen is uiteraard verboden.
 • Het is niet toegestaan materialen tijdens de optocht van de wagen te gooien. Bestuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk.
 • Na afloop van de optocht vindt de prijsuitreiking plaats in de feesttent.

Lidmaatschap Oranjevereniging

De afgelopen jaren is het aantal leden bij de oranjevereniging Est enorm gegroeid. Om dit enigszins onder controle te kunnen houden, is besloten dat vanaf 1 mei 2012 alleen nog mensen uit Est (en de toegangswegen naar Est) en partners (die buiten Est wonen) lid kunnen worden. De volgende toegangswegen worden bedoeld: Diepersestraat, Zwarte Kade, 1e Tieflaarsestraat, Blankerseweg, Bommelweg (meteren), Elzevierstraat en Meterse Markt. Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Helaas is het dus niet meer mogelijk om via een inwoner in Est lidmaatschapskaarten te bestellen. Via www.oranjeverenigingest.nl kun je een entreeticket kopen om het feest in Est mee te maken.

©2023 - Desigend, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services