Huisreglement

Door het betreden van het feest terrein gaat u akkoord met onze regels:

 1. Bij de entree kunt u door de bewakingsdienst gefouilleerd worden. Indien u hieraan geen medewerking aan verleent, wordt toegang tot het terrein ontzegd
 2. U moet in het bezit zijn van een geldige legitimatie
 3. Alle aanwijzingen van medewerkers van het Oranjefeest en van de bewakingsdienst dienen direct op gevolgd te worden
 4. De organisatie van het Oranjefeest is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van eigendommen van bezoekers. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor het ontstaan van lichamelijk letsel ten gevolgen van het bezoek aan het Oranjefeest

Het volgende is tijdens uw bezoek aan het Oranjefeest verboden:

 1. Bij alcohol gebruik onder de 18 jaar wordt je verwijderd van het feestterrein
 2. Bij alcohol doorgifte aan personen onder de 18 jaar volgt onmiddellijke verwijdering van het feestterrein.
 3. Onder de 18 jaar alcoholische dranken te kopen of te nuttigen
 4. Zich schuldig maken aan strafbare feiten
 5. In bezit zijn van drugs of verdovende middelen wordt aangifte gedaan bij de politie
 6. Drugs bezitten, te verhandelen of te gebruiken
 7. De nooduitgangen zonder noodzaak te openen of te blokkeren.
Het is in de feesttent tevens verboden om met bier en/of andere dranken te gooien. Alle kosten en/of schade als gevolg hiervan zullen op de dader verhaald worden.

Garderobe

Ook dit jaar verzorgt een team van dorpshuis Est de garderobe tijdens de oranjefeesten Est.

Voor slechts 2 euro (contant/per persoon) kunt u uw jas tijdens de feestavonden laten ophangen in een afgeschermde ruimte bij de ingang van de feesttent.

Gedurende de gehele feestavonden is de garderoberuimte bemand, waardoor er continue toezicht is.

Ps. Ondanks dat er altijd iemand aanwezig is blijft u zelf verantwoordelijk voor uw bezittingen. Haal daarom uw spullen uit uw jas

Betaal de garderobe-bijdrage van € 2 contant en gepast, zodat u en de andere bezoekers sneller de feesttent in kunnen.

U krijgt bij de afgifte van uw jas een gekleurd papieren bonnetje met nummer. Bewaar uw bonnetje goed, want op vertoon hiervan kunt u uw jas bij uw vertrek naar huis weer afhalen.

Als u uw bonnetje kwijt bent zult u helaas tot het einde van de avond dienen te wachten. Tip: maak voor de zekerheid met uw eigen mobiel een foto van het bonnetje.

Als u uw jas (door welke oorzaak dan ook) niet komt afhalen dan blijft uw jas in de ruimte hangen, zodat u het op een ander moment kunt ophalen. Op de facebookpagina van dorpshuis Est komen foto’s van de jassen te staan die zijn blijven hangen. Na het feest zullen de jassen nog een korte periode elders worden bewaard. Contact via de website dorpshuisest.nl

Kom onbezorgd met uw jas (het kan buiten aardig koud zijn en/of worden) naar het feest en steun met het ophangen van uw jas het dorpshuis van Est.

©2024 - Desigend, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services